BALTIC STEWARDSHIP INITIATIVE

Tillsammans gör vi Östersjön friskare och skapar en cirkulär livsmedelskedja.

Samlar aktörer från hela livsmedelskedjan

Baltic Stewardship Initiative samlar aktörer från hela livsmedelskedjan för att med gemensamma krafter bidra till:

  • Ett friskt Östersjön,
  • En mer cirkulär och effektiv användning av växtnäring i lantbruket, livsmedelskedjan och samhället i stort, samt
  • En stärkt konkurrenskraft hos det östersjövänliga och cirkulära lantbruket.

En plattform för gemensamt agerande

Deltagande företag och organisationer samverkar genom att:

  • Dela, utveckla och sprida konkreta lösningar som främjar ett lantbruk som optimerar användningen av växtnäring i mer cirkulära flöden.
  • Påverka riksdag och regering för att få till stånd spelregler som banar väg för ett mer östersjövänligt och cirkulärt lantbruk och livsmedelskedja.
  • Öka kunskapen om initiativets frågor bland livsmedelskedjans aktörer.

Tre fokusområden

Fokus ligger på följande tre områden:

  • Östersjövänliga och cirkulära lösningar på gårdsnivå.
  • Marknadens premiering av det östersjövänliga och cirkulära lantbruket.
  • Hållbar återföring av växtnäring tillbaka till lantbruket.

Med start i Sverige

Baltic Stewardship Initiative drivs av Världsnaturfonden WWF i samarbete med LRF och Lantmännen och med stöd från Jordbruksverkets Landsbygdsprogram. Initiativet lanserades hösten 2020 och sedan dess har ca 20 företag och organisationer i Sverige anslutit sig. Målsättningen är att på sikt även bjuda in nyckelaktörer från övriga länder runt Östersjön.

 

EU Logo
Jordbruksverket Logo